Aleksandra Jachtoma

Urodziła się w roku 1932 w Barchaczowie. Studiowała w Toruniu na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni profesora Czesława Rzepińskiego, a następnie w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, w pracowni profesora Kazimierza Tomorowicza. Dyplom uzyskała w 1958 roku. Zajmuje się malarstwem. W 1987 otrzymała nagrodę Ministra Kultury Sztuki za całokształt pracy twórczej. Jest laureatką Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida oraz  Nagrody im. Jana Cybisa Warszawskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków w 2003 roku.  Uczestniczyła w wielu wystawach malarstwa, w tym w 30 wystawach indywidualnych.

Copyright  ©  Galeria Szydłowski  2020